Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity


 
Nadřízená struktura "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství" 2012-2016
Čj. 206553/2011-MZe-17253

Národní program byl přijat 6.12. 2011 MZe ČR pro léta 2012-2016 jako společná platforma pro konzervaci a využívání genetických zdrojů a  sdružuje 3 samostatné Národní programy

1. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NP GZR)
2. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
3. Národní program ochrany a využívání genetických zdrojů hospodářských  zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NP GZR)
Legislativní rámec: Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 148/2003 Sb.
Prováděcí vyhláška k zákonu o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství  458/2003 Sb.
Organizační struktura PGZR
Pověřená osoba koordinace činnosti
  Účastníci činnosti spojené s vedením plodinových kolekcí (shromažďování, charakterizace a hodnocení, uchování, dokumentace a využívání GZR)
Harmonogram činností  termíny činností  a zodpovědnosti  pracovišť v rámci NP GZR
 Podrobná metodologie NP GZR
Rámcová metodika Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství
Poradní orgán NP GZR:  Rada genetických zdrojů rostlin (RGZ)
Statut RGZ : Statut RGZ
Členové RGZ : Členové RGZ
RGZ 2016 : Nagojský protokolFinancování NP;   GRIN Czech
   

ODKAZY - ROZCESTNÍK

Instituce Šlechtitelé University Dokumenty Databáze Projekty Taxonomie Slovníky Vyhledávače

Datum poslední aktualizace: 05. 05. 2015

Dotazy a komentáře adresujte: papouskova@vurv.cz

Stránka je podporována výzkumným záměrem MZe ČR 0002700604