Genetické zdroje rostlin v České republice

Genetické zdroje rostlin

Genetické zdroje rostlin (GZR) jsou tzv. „živým materiálem obsahující geny s bezprostřední nebo potenciální hodnotou pro lidstvo“, zahrnující odrůdy či krajové odrůdy pěstovaných rostlin, šlechtitelské a genetické linie nebo příbuzné plané druhy rostlin.
Genetické zdroje rostlin významné pro výživu a zemědělství jsou převážně uchovávány v národních genových bankách nebo výzkumných centrech v podobě semen formou ex situ, v in vitro kultuře či ve formě živých rostlin v polní kolekci. Jejich primitivní formy a plané příbuzné druhy jsou zčásti uchovávány v genových bankách, zčásti chráněny formou průběžného monitorování in situ.

V České republice je práce s GZR podporována Ministerstvem zemědělství formou dotačního titulu Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity.

Aktuality

11.9.2019
OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Vás srdečně zvou na osmý ročník akce „Kouzelný svět trav“. Den otevřených dveří se uskuteční ve dnech 13. – 14. 9. 2019 v genofondové zahradě okrasných druhů trav a v areálu Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Podrobnosti naleznete zde.

9.9.2019
Ve dnech 12. – 15. září 2019 proběhne 40. ročník výstavy ovoce, zeleniny, květin a potravinářských produktů Znojemsko – zahrada Moravy v Louckém klášteře ve Znojmě. Bude zde i výstava hroznů - Terroir znojemských vín, které se za genetické zdroje rostlin zúčastní i Ampelos, šlechtitelská stanice vinařská Znojmo, s.r.o. Podrobnosti naleznete zde.

9.9.2019
Ve dnech 10.9. - 31.10.2019 bude na střeše Národního zemědělského muzea Praha probíhat výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Výstava představuje všechny tři podprogramy Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ). Připravilo ji Ministerstvo zemědělství České republiky společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ) - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., který koordinuje NPGZ rostlin a NPGZ mikroorganismů, Výzkumný ústav živočišné výroby, který koordinuje NPGZ zvířat, Národním zemědělským muzeem a dalšími partnery Národního programu GZ. Pozvánku naleznete zde.

27.8.2019
Dne 4.9.2019 se v areálu Dendrologické zahrady, VÚKOZ Průhonice koná Tematická vycházka s úvodní přednáškou ing. Jiřího Velebila, zaměřená na prezentaci sbírky okrasných jabloní soustředěných v areálu zahrady v posledních 30. letech. Zmíněna bude jejich taxonomie, morfologie a proměnlivost, pěstební nároky a možnost použití v zahradní a krajinářské tvorbě. Pozvánku naleznete zde.

22.8.2019
VSV VÚRV, v.v.i. se zúčastní akce Země živitelka 2019 v Českých Budějovicích (22.-27.8.2019), kde bude prezentovat téma "100 let VsV v Karlštejně a Národní program konzervace a využívání GZR révy vinné". Akce se účastní i další pracoviště zodpovědné za kolekce Národního programu rostlin.

22.8.2019
Olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. se zúčastnilo letní etapy mezinárodní květinové výstavy a zahradnických trhů Flora Olomouc 2019. Expozici, věnované problematice opylování, hmyzích opylovatelů a semen resp. plodů zelenin a léčivých aromatických a kořeninových rostlin (kolekce Národního programu), byl udělen Pohár hejtmana Olomouckého kraje za aplikaci výzkumu do zahradnické a zemědělské praxe. Podrobnosti naleznete zde..

26.6.2019
30.10.-1.11.2019 se v Brně bude konat dvoudenní školení: Two days training course on genotyping – phenotyping – data management and analysis in plant breeding. Školení bude interaktivně pokrývat témata týkající se genetických markerů (Genotyping By Sequencing, SNP arrays), metod ve šlechtění rostlin (Genome-Wide Association Studies, genomic selection) a integrace molekulárních a fenotypových dat do databází (Eurisco a Progeno) a jejich řízení a analýz. Podrobný program je k dispozici na webových stránkách školení: http://eucleg-trainings.ikbks.com

13.6.2019
V sobotu 15.6.2019 proběhne 1.ročník Slavností vína Česká Skalice, kde budou představeny i genetické zdroje révy vinné z VsV Karlštejn. Pozvánku naleznete zde.

5.6.2019
Ve dnech 23. – 24. 10. 2019 se na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici uskuteční konference s mezinárodní účastí „Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna“. Na konferenci budou prezentovány také příspěvky související s genetickými zdroji rostlin.Pozvánku naleznete zde.

31.5.2019
V on-line magazínu Evropské Unie Horizon (The EU Research & Innovation Magazine) byl uveřejněn článek: Rare crops crucial to protect Europe’s food supply, boost health. Článek vychází z již ukončeného evropského projektu HealthyMinorCereals, koordinovaného Ing.Dagmar Janovskou, Ph.D., kurátorkou minoritních plodin.

20.5.2019
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. a společnostmi PRO-BIO s. r. o. a Selgen a. s. si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí "Minoritní obilniny v osevních postupech a ve zdravé výživě",která se koná v úterý 25.06.2019 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Praze-Ruzyni, Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně. Na konferenci budou představeny výsledky evropského projektu HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny). V rámci projektu byly studovány pluchaté pšenice (špalda, jednozrnka, dvouzrnka), žito a oves. Konference je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Pozvánku s programem konference najdete zde.

16.4.2019
Dne 24.4.2019 proběhne ve VÚKOZ Průhonice na Dendrologické zahradě workshop k průhonickým primulím a tulipánům. Pozvánku naleznete zde.

15.4.2019
Na webových stránkách Zahradnické fakulty v Lednici (Mendelova univerzita v Brně) naleznete nově informace o genetických zdrojích rostlin, za které má toto pracoviště zodpovědnost. Bližší informace zde.

15.4.2019
Dne 25.4. 2019 začne na ČT2 vysílání televizního pořadu Krajinou vína, v 1.díle bude VsV Karlštejn (Karlštejnské vinobraní, klonová vinice na viniční trati Vrše II., Rulandské modré na viniční trati Plešivec, kultivační místnost a Rulandské modré, sklep a víno), kde zazní i informace o genetických zdrojích vína. Bližší informace zde.

22.3.2019
Nová odrůda meruněk Sophinka byla vyšlechtěna pracovníky z Mendelovy univerzity v Brně. Meruňka Sophinka, nově zapsaná v české odrůdové knize, je odolná vůči šarce, tedy nejrozšířenějšímu virovému onemocnění meruněk v Evropě. Podrobnosti najdete zde.

15.3.2019
Článek i obrazové zpravdajství o genové bance semen ve VÚRV, v.v.i., kde jsou uloženy vzorky z kolekcí Národního programu rostlin najdete zde.

15.2.2019
V Galerii Věda a umění AV ČR se od 8. února do 12. dubna 2019 koná výstava Nature–Future: Rostliny budoucnosti, která představí úsilí vědců o zajištění dostatku potravin. Výstavu pořádají Akademie věd ČR, Středisko společných činností AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby. Výstava je přístupná zdarma. Nabízí také bohatý doprovodný program (interaktivní workshopy a aktivity pro celou rodinu, tematické komentované prohlídky či přednášky předních odborníků pro veřejnost). Více najdete zde.

Akce pod záštitou Botanického ústavu AVČR
11.2. se koná pod seminář a školení: Databáze florius.cz a GRIN-Global, IPEN
školení pro uživatele z botanických zahrad od 10.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice) od 14.00 Seminář Představení databáze Florius.cz - databáze rostlin pěstovaných v botanických zahradách ČR a databáze GRIN-Global a EURISCO, ve kterých jsou evidované genetické zdroje rostlin pro zemědělství a výživu. IPEN - International Plant Exchange Netvork - výměna rostlin mezi botanickými zahradami.
18.2. Seminář - Rostliny a zákony: podmínky dovozu, převozu a vlastnictví rostlin ve sbírkách
Pavel Sekerka, Markéta Macháčková, Petra Peroutková, Zuzana Caspers od 14.00 v přednáškové místnosti Zázemí alpina a botanické zahrady na Chotobuzi (Průhonice) Rostlinolékařský zákon, přehled karanténních organismů, rostlinolékařské osvědčení pro dovoz, rostlinolékařský pas. CITES a podmínky dovozu a vývozu tímto zákonem chráněných rostlin. Druhy zakázané pěstovat v kultuře. Prokázaní vlastnictví.

5. 3. Konference Botanických zahrad ČR - hotel Absolut, Praha

Během jara probíhá ve spolupráci se středoevropskou kosatcovou společností testování nejnovějšího šlechtění kosatců - Trial Garden.

29.11.2018
Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je možnost navštívit Expozici lékárenského herbária,pozvánka zde. Vzorky sušených rostlin do expozice byly poskytnuty z Národního programu rostlin Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Sekcí aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin.

1.11.2018
V rámci Týdne vědy a techniky 6. 11. 2018 – 11. 11. 2018 v Národním zemědělském muzeu budou pracovníci VÚRV prezentovat předmět a výsledky svého výzkumu, včetně práce s genetickými zdroji rostlin. Kompletní program akce najdete na https://www.nzm.cz/akce/tyden-vedy-a-techniky.

30.10.2018
VÚRV ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem připravilo velmi zajímavý přednáškový cyklus Pěstujme a jezme zdravě. V rámci programu jsou i přednášky o genetických zdrojích rostlin Národního programu. Leták s termíny přednášek najdete zde. Akce je určena i pro širokou veřejnost.

3.10.2018
Už od roku 2005 se z podnětu Evropské komise koná Noc vědců. Letos se uskuteční 5. října od 17:00 do 22:00 ve více než třech desítkách míst České republiky. Motto akce je „100 let české vědy“ a lidé libovolného věku, vzdělání či zájmů budou moci opět navštívit jen pro ně tento večer otevřené vědecké ústavy, výzkumná centra, univerzity, muzea, science centra i nemocnice. V Národním zemědělském muzeu v Praze se mohou návštěvníci seznámit i s činností pracovišť Výzkumného ústavu rostlinné výroby, které jsou součástí Národního programu rostlin (genová banka, kryobanka a Výzkumná stanice vinařská Karlštejn). Vstup na akci je zdarma, více o Noci vědců zde.

3.10.2018
V rámci podzimní etapy výstavy Flora Olomouc, která se koná od 4. do 7. října , je možno navštívit výstavu Tykve – druhová a fenotypová rozmanitost pořádá olomoucké pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby VÚRV, v.v.i. Informace o této výstavě naleznete zde.

3.9.2018
Genová banka VÚRV bude prezentovat svoji práci i Národní program rostlin v rámci akce Dožínky na Letné, pořádané MZe, která se uskuteční 8.9.2018. Podrobnosti naleznete zde.

3.9.2018
Dne 21. září proběhne vernisáž výstavy průhonických chryzantém a podzimních aster na Dendrologické zahradě VÚKOZ. Pozvánku naleznete zde.

3.9.2018
Kouzelný svět trav 14.–15.9.2018 OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Vás srdečně zvou na sedmý ročník akce „Kouzelný svět trav“. Den otevřených dveří se uskuteční ve dnech 14. – 15. 9. 2018 v genofondové zahradě okrasných druhů trav a v areálu Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Pozvánku najdete zde.

13.6.2018
Ve dnech 19.-20.6.2018 proběhne v Nabočanech celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky pod názvem Naše pole. V rámci této zemědělské výstavy se představí i účastníci Národního programu rostlin. Pozvánku VÚPT Troubsko najdete zde.

14.5.2018
Dne 22.5.2018 se bude konat polní den v Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Pozvánka zde.

11.5.2018
Dne 19.5.2018 se bude konat Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství, na kterém bude své produkty i Národní program rostlin a agrobiodiverzity prezentovat i VÚRV, v.v.i., VS vinařská Karlštejn.

4.5.2018
Botanický ústav AV ČR, který v rámci Národního programu rostlin uchovává ve svých kolekcích genetické zdroje pivoněk, denivek a kosatců, pořádá v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi i akce pro veřejnost. V rámci těchto akcí je možnost seznámit se nejen s příslušnými kolekcemi (Provázení po pivoňkách, Provázení po denivkách aj.), ale i dalšími sbírkami. Informace o všech připravovaných akcích pro rok 2018 najdetezde.

17.4.2018
21.4.2018 se koná v Národním zemědělském muzeu Bylinkový den, na kterém se představí i kurátoři kolekcí Národního programu rostlin. Informace naleznete zde.

28.3.2018
Ve dnech 8.-12.4.2018 se koná v Brně veletrh Techagro, kterého se zúčastní i pracoviště Národního programu rostlin – Výzkumný ústav pícninářský s.r.o., Troubsko. Voucher pro nákup zvýhodněné vstupenky získáte zde.

27.2.2018
Ve dnech 27.2.-2.3.2018 se bude Výzkumná stanice vinařská Karlštejn, VÚRV, v.v.i. účastnit veletrhu SALIMA Brno 2018, https://www.bvv.cz/salima/salima-2018/. Prezentace stanice bude v pavilonu A1, číslo stánku 024 (součást stánku MZe ČR). V rámci prezentace stanice, včetně představení vína, proběhne i prezentace Národního programu - etapa Réva vinná.

25.10.2017
Byl vydán Sborník referátů ze semináře RGZ, který se konal ve VÚRV, v.v.i. Olomouc v roce 2016 pod názvem Mezinárodní projekty a aktivity účastníků Národního programu rostlin. Ke stažení zde.

09.10.2017
Dne 19. října 2017 pořádá Česká technologická platforma pro zemědělství, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Národním zemědělským muzeem, s.p.o., seminář s názvem: Za tajemstvím genetických zdrojů, který se koná v Malém sále Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7.Podrobnější informace zde.

04.10.2017
Expozice dýní v Botanické zahradě v Praze-Troji Pracovníci výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci věnovali široký sortiment kultivarů dýní pro expozici v Pražské botanické zahradě "Dýňový podzim".

Časopis Úroda 9/2017
V časopise Úroda 9/2017 byly zveřejněny dvě reportáže o genové bance semen a Národním programu rostlin: Chrám genetických zdrojů rostlin a Skladování genetických zdrojů rostlin v ruzyňské genové bance. Články naleznete zde.

Položky z kolekcí genetických zdrojů rostlin, které jsou v kompetenci VŠÚO Holovousy s.r.o., budou vystavovány a degustovány na těchto akcích:
Země Živitelka – České Budějovice 24.8.2017
Královéhradecké krajské dožínky 15.9.2017
Zahrada Čech Litoměřice 15.9.2017
Výstava Zahrádkářů východních Čech – Častolovice 28.9.2017
Horti komplex – Flóra Olomouc 5.10.2017

Kouzelný svět trav 15.–16.9.2017
OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Vás srdečně zvou na šestý ročník akce „Kouzelný svět trav“. Den otevřených dveří se uskuteční ve dnech 15. – 16. 9. 2017 v genofondové zahradě okrasných druhů trav a v areálu Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Pozvánku najdete zde..

29.-31. srpna 2017
GRIN-Global Workshop 2017 pro evropské genové banky Workshop se bude konat v Praze ve VÚRV ve dnech 29.-31. srpna 2017. Tento workshop je pořádán jako Aktivita ECPGR (Evropský program pro genetické zdroje rostlin) ve spolupráci s organizací Crop Trust a VÚRV (organizátor). Cílem workshopu je představit a seznámit genové banky rostlin s dokumentačním systémem GRIN-Global.

4.8.-5.10.2017
Ve dnech 4.8.-5.10.2017 probíhá v návštěvnickém centru Dendrologické zahrady VÚKOZ Průhonice výstava Jiřinky a mečíky v zahradnické tradici Průhonic. Výstava je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR Program Národní a kulturní identity (NAKI II) DF16P02M027: Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin.

20.6.2017
Zveme Vás nna seminář s názvem: Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům, který pořádá Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. dne 20. června 2017 v aule. Podrobnější informace zde.

28.6. – 29.6 2017
Zveme Vás na polní dny luskovin (28.6.2017), lnu, konopí a kmínu (29.6 2017), které se konají v areálu společnosti Agritec, Šumperk. Podrobnější informace naleznete zde

21.5. – 31.10.2017
Ve dnech 21.5. – 31.10.2017 probíhá v Národním zemědělském muzeu na zámku Kačina výstava Genetika v zemědělství, na jejíž přípravě se podílela i genová banka VÚRV, v.v.i. Praha. Podrobnější informace naleznete zde

"Polní den VÚRV, v.v.i.", Praha 07.06.2017
Zveme Vás na "Polní den VÚRV, v.v.i.", který se bude konat ve středu 7. června v Praze - Ruzyni Polní den VÚRV, v.v.i.", Praha 07.06.2017.

"Polní den Kroměříž 2017"
Dne 20.června 2017 se uskuteční Polní den Kroměříž 2017 na pozemcích Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž s.r.o. Opět budou představeny nejlepší technologie pěstování hlavních obilovin, a to ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene v mezinárodním srovnání."Polní den Kroměříž 2017".

"Včelí den", Olomouc 19.07.2017
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Včelí den“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, který se bude konat ve středu 19. července na pracovišti VÚRV, v.v.i., Šlechtitelů 29/892, Olomouc. "Včelí den", Olomouc 19.07.2017.

"Polní kázání", Olomouc 14.06.2017
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, které se bude konat ve středu 14. června na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Šlechtitelů 29/892, Olomouc. "Polní kázání", Olomouc 14.06.2017.

Ve středu 24. května 2017 od 10:00 hodin
v přednáškovém sále Ovocnářského výzkumného institutu VŠÚO Holovousy s.r.o. se koná organoleptické hodnocení pozdně zrajících odrůd a novošlechtění jablek na konci skladovací sezóny.

Den fascinace rostlinami 18. 5. 2017
AGRITEC se i letos připojuje k mezinárodní akci „Fascination of Plants Day“. Čtvrtý ročník proběhne v šumperském parku u Vily Doris 18. 5. 2017 od 9:00 do 16:00 jako akce pro všechny zájemce o svět rostlin kolem nás.

Dne 11.05.2017
se bude konat ve VÚRV,v.v.i. Praha „Den fascinace rostlinami“, při kterém bude možnost navštívit i genovou banku semen.

05.05.2017
Byla vydána publikace: Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. Díl I. Polní a zahradní plodiny.

02.05.2017
Udělení ochranných práv k nové odrůdě béru italského. Odrůda nese jméno Rucereus a je aplikovaným výsledkem genové banky. Multifunkční odrůdu lze využít pro pícní účely, ale také pro potravinářské využití tzv. bezlepkové mouky. Tato odrůda je charakteristická raností (jak pícní, tak i zrnovou zralostí) a vysokým výnosem zrna. Odrůda byla testována po dva roky v Maďarsku na zkušební stanici Tordas, Szarvas. Držitelem ochranných práv k této odrůdě je ze 100 % VÚRV Praha Ruzyně.

Akce Průhonické botanické zahrady
18.5.2017 Den fascinace rostlinami
22.5.2017 Den biodiverzity
3.- 4.6.2017 Malování v zahradě
10. – 11. 6. Den pivoněk. Výstava sortimentu pivoněk v Průhonickém zámku
24. – 25. 6. Provázení po sortimentu japonských a spuriových kosatců
1. – 2. 7.  Provázení po růžích
15. - 16. 7. Provázení po denivkách
9.9. - 10. 9. Podzim v zahradě, provázení po růžích

08.02.2017
V novém katalogu bioosiv firmy PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. je v nabídce pro jaro 2017 jako novinka uvedena odrůda čiroku „RUZROK“. Tato odrůda je registrována a právně chráněna pro ČR. Majitelem odrůdy je ze 100 % VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně, firma PRO-BIO tuto odrůdu licenčně využívá.

14. 12. 2016
V prosinci 2016 byla kolektivem Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci vydána publikace Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny. Publikace přináší česko-anglické popisy a vyobrazení semen (resp. plodů) 85 druhů zelenin a jejich planých příbuzných druhů. Jednotlivé druhy jsou řazeny dle čeledí, čeledi jsou řazeny abecedně podle českého názvu. V Úvodu jsou shrnuty základní informace týkající se využití, pěstování a konzervace generativně množených druhů zelenin a informace týkající se morfologie semen a plodů. Publikaci je možno objednávat zde.

14. 12. 2016
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. pořádá dne 4. 1. 2017 v Hořicích degustaci jablek určenou veřejnosti. Hodnoceno bude cca 40 vzorků jak starých, tak nových perspektivních odrůd a novošlechtění. Součástí bude i výstava.

23. 11. 2016
Ve dnech 7. - 8. 12. 2016 se v Olomouci koná výroční zasedání Rady genetických zdrojů rostlin. V rámci zasedání proběhne 8.12.2016 veřejný seminář „Mezinárodní projekty a aktivity ECPGR“, který se bude zabývat využitím genetických zdrojů rostlin v mezinárodním měřítku.

21. 9. 2016
GRIN-Global tým získal ocenění
GRIN-Global tým získal ocenění „Abraham Lincoln Honor Award“ udělovanou Ministerstvem zemědělství USA, nejprestižnější cenu USA v této oblasti. Germplasm Resources Information Network-Global tým obdržel ocenění za vývoj a realizaci inovativního celosvětového informačního systému pro genetické zdroje, použitelného ve všech genových bankách.
2016 Abraham Lincoln Honor Award's ceremoniál ve Washingtonu, DC 13. září 2016 (zleva: Tom Vilsack, ministr zemědělství USA, Peter D. Cyr a Gary Kinard, Ph.D., vedoucí týmu Germplasm Resources Information Network-Global, Gregory Parham, náměstek ministra)

15. 9. 2016
Příběh chleba
Muzeum Podhradí Buchlovice pořádá výstavu: „Příběh chleba“ s exponáty Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, firmy Agrotest fyto, s.r.o. v Kroměříži, Genové banky v Praze, Ústavu experimentální botaniky a od dalších příznivců. Vernisáž 4. listopadu 2016 v 17.00 hodin, výstava potrvá do 15. března 2017.

7. 9. 2016
Kouzelný svět trav
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří Vás zvou na pátý ročník akce „Kouzelný svět trav“. Den otevřených dveří ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří a genofondové zahradě okrasných druhů trav se uskuteční ve dnech 16. - 17. 9. 2016. Více informací zde:http://oseva-vav.cz/

5. 8. 2016
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů
Dne 15.-16.11.2016 proběhne v Brně v hotelu Avanti tradiční mezinárodní konference, zabývající se i tématikou genetických zdrojů rostlin: "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů", kterou pořádá Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ve spolupráci s dalšími organizacemi. Podrobné informace naleznete zde: http://www.cirkular.cz/troubsko2016/

12. 7. 2016
Nové odrůdy pšenice
Ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ. Obě nové odrůdy pšenice - RUMONA i TAPIRUZ, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i. V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

17. 6. 2016
Seminář Minoritní obilniny
Srdečně Vás zveme na první odborný seminář s názvem "Minoritní obilniny", který pořádáme v rámci řešení mezinárodního projektu HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny). Seminář se bude konat dne 22. června 2016 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praze - Ruzyni. Seminář je zaměřen na představení genetických zdrojů minoritních obilnin - žita, ovsa, pšenice špaldy, jednozrnky a dvouzrnky - a jejich planých příbuzných, výskyt chorob u minoritních obilnin a na závěr získáte informace o nutriční hodnotě jednotlivých minoritních obilovin. To vše bude doplněno ochutnávkou a krátkou přehlídkou našich polních pokusů.

12. 6. 2016
Nová odrůda zrnového čiroku RUZROK
Nová odrůda zrnového čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v aktuálním katalogu osiv firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.

13. 2. 2016
GRIN Global workshop v Praze
Ve dnech 8.-12.02.2016 se konal v genové bance VÚRV, v.v.i. mezinárodní workshop "GRIN Global 2016", pod záštitou Global Crop Diversity Trust. Workshopu se zúčastnilo 25 specialistů z genových bank celého světa. Zaměřením workshopu byla práce na mezinárodním dokumentačním systému pro genetické zdroje rostlin GRIN Global. Tento systém pod názvem GRIN Czech již od června 2015 používá i genová banka VÚRV, v.v.i.
14. 1. 2016
GRIN Global 2016 workshop

Ve dnech 8.-12.2.2016 se bude konat v genové bance VÚRV, v.v.i. mezinárodní workshop GRIN Global 2016, pod záštitou Global Crop Diversity Trust. Workshopu se zúčastní 25 specialistů na dokumentační systém rostlin z genových bank celého světa a bude jim představena práce se systémem GRIN Global. Tento systém pod názvem GRIN Czech již od června 2015 používá i genová banka VÚRV, v.v.i.

14. 1. 2016
Aktualizace EWDB

Byla aktualizovaná evropská databáze pšenice EWDB, kterou provozuje genová banka VÚRV, v.v.i. Databáze byla v rámci projektu ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) doplněna o nová data ze Švýcarska, Francie, Estonska, Rumunska, Polska a Litvy.