Genetické zdroje rostlin v České republice

         Univerzity

Domácí Zahraniční
ČZU (Česká zemědělská univerzita v Praze) Cornell University
MZLU (Mendelova univerzita v Brně) University of Cambridge
JČU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre
UPOL (Univerzita Palackého v Olomouci)
Karlova univerzita v Praze