Genetické zdroje rostlin v České republice

         Databáze

Domácí plodinové databáze
a mezinárodní databáze vedené v ČR:
Mezinárodní databáze:

Plodinové kolekce v ČR - GRIN Czech ARS databases (databáze USDA) 
Databáze rodokmenů ječmene - aktualizace 2006 AGRIS-CARIS
Databáze rodokmenů pšenice - aktualizace 2006 Crop Wild Relative Global Portal - 2008 (Bioversity International, UNEP GEF)
Evropská databáze pšenice - EWDB (ECPGR) Catalogue of Life
Mezinárodní databáze lnu (off-line) na
http://www.agritec.cz 
EURISCO (Evropský katalog GZR)
FAO WIEWS (Systém včasného varování FAO)
Evropské plodinové databáze ECPGR
GENESYS (Globální Katalog)
Skupina databází používající systém GRIN Global:
  Banco Portugues de Germoplasma Vegetal (BPGV), Portugal
  Genetic Resources of Madeira Island, Portugal
  INIAF-Bolivia
  INIA-Chile
  International Potato Center (CIP)
  CIMMYT, Maize Genebank
  CIMMYT, Wheat Genebank
  National Plant Germplasm System – USA
  Tunisian GeneBank NGBT
Integrated Taxonomic Information system
Kew Royal Botanical Garden
Mansfeld´s World Database of Agricultural and Horticultural Crops
SGSV Svalbard Global Seed Vault - Odkaz na data