Genetické zdroje rostlin v České republice
         Dokumenty ČR
Genetické zdroje rostlin: Moderní technologie konzervace a hodnocení  (MZe, 2018, česká verze)
Oznámení MZe o přístupu ČR k Multilaterálnímu systému ITPGRFA  (anglická verze 2010)
Standard Material Transfer Agreement (SMTA) (anglická verze 2006) 
Mezinárodní smlouva o rostlinných gentických zdrojích pro výživu a zemědělství (ITPGRFA) 73/2004 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) (Sdělení MZV o přistoupení ČR k CBD, 134/1999 Sb.)

Zásady poskytování dotací NP GZR 2012-2017:
Zásady_NP_MZe_2017 (zásady dotací NP GZ na rok 2017)
Zásady_NP_MZe_2016 (zásady dotací NP GZ na rok 2016)
Zásady_NP_MZe_2015 (zásady dotací NP GZ na rok 2015)
Zásady_NP_MZe_2014 (zásady dotací NP GZ na rok 2014)
Zásady_NP_MZe_2013 (zásady dotací NP GZ na rok 2013)
Zásady_NP_MZe_2012 (zásady dotací NP GZ na rok 2012)
Zásady poskytování dotací NP GZR 2007-2011:
Zásady_NP_MZe_2011 (zásady dotací NP GZ na rok 2011)
Zásady_NP_MZe_2010 (zásady dotací NP GZ na rok 2010)
Zásady_NP_MZe_2009 (zásady dotací NP GZ na rok 2009)
Zásady_NP_MZe_2008 (zásady dotací NP GZ na rok 2008)
Zásady_NP_MZe_2007 (zásady dotací NP GZ na rok 2007)