Genetické zdroje rostlin v České republice

Genetické zdroje rostlin

Genetické zdroje rostlin (GZR) jsou tzv. „živým materiálem obsahující geny s bezprostřední nebo potenciální hodnotou pro lidstvo“, zahrnující odrůdy či krajové odrůdy pěstovaných rostlin, šlechtitelské a genetické linie nebo příbuzné plané druhy rostlin.
Genetické zdroje rostlin významné pro výživu a zemědělství jsou převážně uchovávány v národních genových bankách nebo výzkumných centrech v podobě semen formou ex situ, v in vitro kultuře či ve formě živých rostlin v polní kolekci. Jejich primitivní formy a plané příbuzné druhy jsou zčásti uchovávány v genových bankách, zčásti chráněny formou průběžného monitorování in situ.

V České republice je práce s GZR podporována Ministerstvem zemědělství formou dotačního titulu Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity.

Aktuality

08.02.2017
V novém katalogu bioosiv firmy PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. je v nabídce pro jaro 2017 jako novinka uvedena odrůda čiroku „RUZROK“. Tato odrůda je registrována a právně chráněna pro ČR. Majitelem odrůdy je ze 100 % VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně, firma PRO-BIO tuto odrůdu licenčně využívá.

14. 12. 2016
V prosinci 2016 byla kolektivem Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci vydána publikace Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny. Publikace přináší česko-anglické popisy a vyobrazení semen (resp. plodů) 85 druhů zelenin a jejich planých příbuzných druhů. Jednotlivé druhy jsou řazeny dle čeledí, čeledi jsou řazeny abecedně podle českého názvu. V Úvodu jsou shrnuty základní informace týkající se využití, pěstování a konzervace generativně množených druhů zelenin a informace týkající se morfologie semen a plodů. Publikaci je možno objednávat zde.

14. 12. 2016
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. pořádá dne 4. 1. 2017 v Hořicích degustaci jablek určenou veřejnosti. Hodnoceno bude cca 40 vzorků jak starých, tak nových perspektivních odrůd a novošlechtění. Součástí bude i výstava.

23. 11. 2016
Ve dnech 7. - 8. 12. 2016 se v Olomouci koná výroční zasedání Rady genetických zdrojů rostlin. V rámci zasedání proběhne 8.12.2016 veřejný seminář „Mezinárodní projekty a aktivity ECPGR“, který se bude zabývat využitím genetických zdrojů rostlin v mezinárodním měřítku.

21. 9. 2016
GRIN-Global tým získal ocenění
GRIN-Global tým získal ocenění „Abraham Lincoln Honor Award“ udělovanou Ministerstvem zemědělství USA, nejprestižnější cenu USA v této oblasti. Germplasm Resources Information Network-Global tým obdržel ocenění za vývoj a realizaci inovativního celosvětového informačního systému pro genetické zdroje, použitelného ve všech genových bankách.
2016 Abraham Lincoln Honor Award's ceremoniál ve Washingtonu, DC 13. září 2016 (zleva: Tom Vilsack, ministr zemědělství USA, Peter D. Cyr a Gary Kinard, Ph.D., vedoucí týmu Germplasm Resources Information Network-Global, Gregory Parham, náměstek ministra)

15. 9. 2016
Příběh chleba
Muzeum Podhradí Buchlovice pořádá výstavu: „Příběh chleba“ s exponáty Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, firmy Agrotest fyto, s.r.o. v Kroměříži, Genové banky v Praze, Ústavu experimentální botaniky a od dalších příznivců. Vernisáž 4. listopadu 2016 v 17.00 hodin, výstava potrvá do 15. března 2017.

7. 9. 2016
Kouzelný svět trav
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří Vás zvou na pátý ročník akce „Kouzelný svět trav“. Den otevřených dveří ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří a genofondové zahradě okrasných druhů trav se uskuteční ve dnech 16. - 17. 9. 2016. Více informací zde:http://oseva-vav.cz/

5. 8. 2016
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů
Dne 15.-16.11.2016 proběhne v Brně v hotelu Avanti tradiční mezinárodní konference, zabývající se i tématikou genetických zdrojů rostlin: "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů", kterou pořádá Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ve spolupráci s dalšími organizacemi. Podrobné informace naleznete zde: http://www.cirkular.cz/troubsko2016/

12. 7. 2016
Nové odrůdy pšenice
Ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ. Obě nové odrůdy pšenice - RUMONA i TAPIRUZ, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i. V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

17. 6. 2016
Seminář Minoritní obilniny
Srdečně Vás zveme na první odborný seminář s názvem "Minoritní obilniny", který pořádáme v rámci řešení mezinárodního projektu HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny). Seminář se bude konat dne 22. června 2016 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praze - Ruzyni. Seminář je zaměřen na představení genetických zdrojů minoritních obilnin - žita, ovsa, pšenice špaldy, jednozrnky a dvouzrnky - a jejich planých příbuzných, výskyt chorob u minoritních obilnin a na závěr získáte informace o nutriční hodnotě jednotlivých minoritních obilovin. To vše bude doplněno ochutnávkou a krátkou přehlídkou našich polních pokusů.

12. 6. 2016
Nová odrůda zrnového čiroku RUZROK
Nová odrůda zrnového čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v aktuálním katalogu osiv firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.

13. 2. 2016
GRIN Global workshop v Praze
Ve dnech 8.-12.02.2016 se konal v genové bance VÚRV, v.v.i. mezinárodní workshop "GRIN Global 2016", pod záštitou Global Crop Diversity Trust. Workshopu se zúčastnilo 25 specialistů z genových bank celého světa. Zaměřením workshopu byla práce na mezinárodním dokumentačním systému pro genetické zdroje rostlin GRIN Global. Tento systém pod názvem GRIN Czech již od června 2015 používá i genová banka VÚRV, v.v.i.
14. 1. 2016
GRIN Global 2016 workshop

Ve dnech 8.-12.2.2016 se bude konat v genové bance VÚRV, v.v.i. mezinárodní workshop GRIN Global 2016, pod záštitou Global Crop Diversity Trust. Workshopu se zúčastní 25 specialistů na dokumentační systém rostlin z genových bank celého světa a bude jim představena práce se systémem GRIN Global. Tento systém pod názvem GRIN Czech již od června 2015 používá i genová banka VÚRV, v.v.i.

14. 1. 2016
Aktualizace EWDB

Byla aktualizovaná evropská databáze pšenice EWDB, kterou provozuje genová banka VÚRV, v.v.i. Databáze byla v rámci projektu ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) doplněna o nová data ze Švýcarska, Francie, Estonska, Rumunska, Polska a Litvy.