Genetické zdroje rostlin v České republice
         Kontakty
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 01

Předseda Rady Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství:
Ing. Jan Gallas
tel.: 221 812 233
email: Jan.Gallas@mze.cz

Vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií:
Ing. Vlastimil Zedek
Tel.: 221 812 892
e-mail: vlastimil.zedek@mze.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha – Ruzyně

Národní koordinátor GZR a vedoucí genové banky:
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
Tel.: 232 022 497
e-mail: holubec@vurv.cz
Administrátor informačního systému GZR:
Ing.Ludmila Papoušková, Ph.D.
Tel.: 232 022 374
e-mail: papouskova@vurv.cz