Genetické zdroje rostlin v České republice
Legislativa ČR
Zákon 93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu.
Vyhláška, ze dne 12.července 2017, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, 0077/2017 Sb.
Novela zákona o konzervaci a využívání GZR 0091/2013 Sb.
Zákon 300/2009 Sb. Odrůdy, osivo a sadba - krajové odrůdy.
Vyhláška 175/2004 Sb. Podrobnosti k uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
Vyhláška 174/2004 Sb. Provedení zákona o ekologickém zemědělství 242/2000 Sb.
Zákon 78/2004 Sb. Zákon s nakládání s GMO a genetických produktech
Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Vyhláška 355/2003 Sb. Dovoz a vývoz rostlin
Vyhláška 343/2003 Sb. Seznam farmaceutických a terapeutických rostlin
Zákon 219/2003 Sb. Odrůdy, osivo a sadba
Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
Vyhláška 89/2002 Sb. Dovoz a vývoz rostlin
Zákon 153/2000 Sb. Geneticky modifikované organismy a produkty
Zákon 134/1999 Sb.Úmluva o biodiversitě
Zákon 114/1992 Sb. Ochrana přírody a krajiny
Vyhláška 395/1992 Sb. Ochrana přírody a krajiny - seznam ohrožených druhů
Zákon 132/1989 Sb. Ochrana práv k novým odrůdám
Zákon 16/1997 Sb. Dovoz a vývoz ohrožených druhů