Genetické zdroje rostlin v České republice
         Publikace

Mezinárodní projekty a aktivity účastníků Národního programu rostlin
(Sborník referátů ze semináře RGZ VÚRV, v.v.i. Olomouc 2016)
Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000: I. Polní a zahradní plodiny
(PowerPrint s.r.o.,2017)
Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny
(Agriprint, s.r.o., Olomouc, 2016; česká i anglická verze)
Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin - 35. úplné vydání
(Úřední věstník Evropské unie, 2016/C 478/01, svazek 59)
Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin
Sborník referátů ze seminářů RGZ VÚKOZ, v.v.i. Průhonice 2014 a AGRITEC s.r.o. Šumperk 2015
Genetické zdroje rostlin a změna klimatu
(MZe, 2015, česká verze)
Plant Genetic Resources and Healthy Diet
(MZe, 2015, anglická verze)
Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa
(MZe, 2014, česká verze)
Brožura 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity
(MZe, 2013, česká verze)
Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu
Sborník referátů ze semináře RGZ AMPELOS, Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo a.s. - Znojmo 2013
Booklet 20 years of the National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agrobiodiversity
(Ministry of Agriculture, 2013, anglická verze)
Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin
Sborník referátů ze semináře RGZ VÚP, s.r.o. Troubsko - Tetčice 2012
Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu
Sborník referátů ze semináře RGZ VÚRV,v.v.i. VSV Karlštejn 2011
Aktuální problémy mezinárodní spolupráce, managementu a využívání genetických zdrojů rostlin
Sborník referátů ze semináře RGZ OSEVA PRO VÚO Opava 2007
Aktuální problémy práce s genofondy rostlin v ČR.
Sborník referátů ze seminářů RGZ VŠÚO Holovousy 2005 a ZVÚ Kroměříž 2006
Konzervace a regenerace genetických zdrojů vegetativně množených druhů rostlin.
Sborník referátů ze seminářů RGZ CHI Žatec 2003 a OSEVA PRO VST Zubří 2004
Genofond zemědělských plodin a jeho využití pro rozšíření agrobiodiversity
Sborník referátů ze semináře ČAZV, VÚRV Praha, červen 2002
Historie a současný stav práce s genofondem v ČR
Sborník referátů ze semináře RGZ v Olomouci,  listopad 2001
Legislativa genetických zdrojů; Kolekce révy vinné a teplomilných ovocných dřevin v ČR
Sborník referátů ze semináře RGZ v Kravsku u Znojma, listopad 1999
Metody konzervace genofondu rostlin a možnosti jejich využití v ČR
Sborník referátů ze semináře RGZ v Praze, listopad 1998
National Programme on Plant Genetic Resources Conservation and Utilisation in the Czech Republic
Ročenka Rady genetických zdrojů rostlin, Praha, 1998 (anglická verze)