Plant Genetic Resources Documentation 
in the Czech Republic


evigez2.JPG (29364 bytes)Evidence genetických zdrojů rostlin v ČR